Πολιτική υπαναχώρησης

Υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης και λύση της σύμβασης με συμφωνία

  1. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που σύναψε με τον αγοραστή εφόσον τα αγαθά της παραγγελίας δεν παράγονται ή δεν παραδίδονται πλέον αλλά και σε περίπτωση πρόδηλου σφάλματος στην τιμή των αγαθών (δηλ. τιμή ουσιωδώς διαφορετική από τη συνήθη τιμή του συγκεκριμένου τύπου/είδους προϊόντος).
  2. Ο πωλητής δικαιούται επίσης να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εφόσον ο αγοραστής δεν πραγματοποιήσει την πληρωμή χωρίς μετρητά εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ημέρα σύναψης της σύμβασης πώλησης.
  3. Ο αγοραστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης μέχρι τη στιγμή αποστολής των αγαθών από τον πωλητή να ζητήσει από τον πωλητή την λύση της σύμβασης πώλησης. Η σύμβαση πώλησης λύεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών τη στιγμή που ο πωλητής ενημερώσει τον αγοραστή για την αποδοχή της πρότασης για λύση της σύμβασης πώλησης.

 

Προϋποθέσεις απόσυρσης από τη σύμβαση από τον αγοραστή, που είναι καταναλωτής

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2251/1994 ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς αναφορά των λόγων εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών ή αντίστοιχα από την παραλαβή της τελευταίας παράδοσης αγαθών, εάν το περιεχόμενο της αγοράς αφορά διάφορους τύπους αγαθών ή τα αγαθά αποτελούνται από επιμέρους τμήματα.
  2. Διαδικασία υπαναχώρησης από την σύμβαση:

Το αργότερο την 14η ημέρα από την παραλαβή των αγαθών, πρέπει να αποσταλεί στον πωλητή δήλωση βουλήσεως που αποσκοπεί σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Ο αγοραστής οφείλει να αποστείλει τα αγαθά στον πωλητή στη διεύθυνση με δελτίο παράδοσης: ……………………………………………………………………….. , χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από την σύμβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2251/1994 ο αγοραστής αναλαμβάνει τα έξοδα που συνδέονται με την επιστροφή των αγαθών κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς. Τα αγαθά προς επιστροφή δεν πρέπει να φέρουν σημάδια χρήσης, θα πρέπει να είναι άθικτα και πλήρη (συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών στοιχείων).

  1. Μετά την υπαναχώρηση του αγοραστή από τη σύμβαση, ο πωλητής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, επιστρέφει στον αγοραστή ολόκληρο το χρηματικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής που αντιστοιχούν στον φθηνότερο τρόπο αποστολής αγαθών που προσφέρει ο πωλητής. Ωστόσο, ο έμπορος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα ληφθέντα χρηματικά ποσά στον αγοραστή προτού ο αγοραστής παραδώσει τα αγαθά στον πωλητή ή πριν αποδείξει ότι τα αγαθά έχουν αποσταλεί στον πωλητή.
  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της 3 L.2251 / 1994 εάν ο αγοραστής αποχωρήσει από τη σύμβαση, όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν ο πωλητής βάσει της σύμβασης θα επιστραφούν σε αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο δέκα ημέρες μετά την απόσυρση από τη σύμβαση. Εάν ο αγοραστής πλήρωσε για τα αγαθά με κάρτα πληρωμής, τα χρήματα θα επιστραφούν με τον ίδιο τρόπο. Στην περίπτωση που η πύλη πληρωμών για οποιοδήποτε λόγο απορρίψει την διαδικασία επιστροφής χρημάτων, ο πωλητής θα ζητήσει από τον αγοραστή τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα επιστραφεί η πληρωμή. Σε άλλες μεθόδους πληρωμής, πρέπει να δώσετε τον προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό για την επιστροφή των χρημάτων σας. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων στους αριθμούς λογαριασμού των οίκων πληρωμών (αποπληρωμή δανείων, πιστώσεις, αποταμιεύσεις κ.λπ.). Για επιστροφές χρημάτων, εισαγάγετε μόνο τον προσωπικό σας αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
  3. Ο αγοραστής φέρει ευθύνη έναντι του εμπόρου για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει λόγω της μεταχείρισης των αγαθών που είναι διαφορετική από την απαραίτητη μεταχείρισή τους, λαμβάνοντας υπόψιν την φύση και τις ιδιότητές τους.

Angle up